Það er gott að
vera í skilum ...
við Skilum.

Hlutverk Skilum er að þjónusta bæði greiðendur og kröfuhafa, með því að virða viðskiptasamband þeirra á milli, með ríkri þjónustulund og lausnamiðaðri nálgun á oft snúin mál.

Skilum aðstoðar kröfuhafa við innheimtu vanskila.

Hjá Skilum er lögð rík áhersla á fagleg vinnubrögð og sveigjanleika.