Fajnie jest wyjść z długów…
od tego trzeba zacząć.

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań. Lista nie zawiera wszystkich pytań i odpowiedzi, więc jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na dany temat, skontaktuj się z nami.

Właśnie otrzymałem list windykacyjny, co powinienem zrobić?
Sprawdź datę widniejącą na dokumencie i upewnij się, czy nie uregulowałeś danej płatności, gdy list był w doręczeniu. Jeśli dług nadal figuruje na Twoim koncie w banku internetowym, możesz tam uiścić zaległość. Możesz również pokazać list windykacyjny w najbliższym banku i opłacić zaległość przy użyciu paska OCR, widniejącego na liście.

Czy możliwe jest negocjowanie w sprawie zaległości?
Skontaktuj się z nami jak najszybciej, a wspólnie przyjrzymy się tej sprawie. W większości przypadków istnieje możliwość czasowego odroczenia spłaty lub stworzenia planu spłaty. W przypadku poważniejszych problemów z płatnościami, zalecamy kontakt z Rzecznikiem Dłużników.

Ile kosztuje sporządzenie umowy spłaty długu?
Sporządzenie takiej umowy i odroczenie płatności kosztuje 3348 kr. Opłata za roszczenia w umowie o płatność wynosi 395 kr.

Nie mogę spłacić raty wynikającej z umowy, co powinienem zrobić?
Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana we wskazanym terminie, warunki umowy nie zostaną spełnione, a windykacja zostanie wznowiona. Jeśli przyznane zostały jakieś obniżki, zostaną one anulowane. Zachęcamy Cię do tego, abyś wywiązywał się ze swoich zobowiązań, wynikających z umowy. Jeśli jednak uważasz, że nie jest to możliwe, skontaktuj się z nami.

W jaki sposób mam spłacać raty wynikające z umowy spłaty długu?
Na Twoim koncie w banku internetowym widnieje należność (pod nazwą Skilum), którą musisz spłacić. Jeśli nie korzystasz z bankowości internetowej, skontaktuj się z nami, a podamy Ci numer roszczenia.

Jeśli dług został zarejestrowany w rejestrze domyślnym Creditinfo i zawrę umowę spłaty długu, czy sprawa będzie niezarejestrowana?
Nie, sprawa pozostanie w rejestrze domyślnym do momentu pełnej spłaty zadłużenia. Sprawa zostaje wyrejestrowana następnego dnia po otrzymaniu pełnej płatności.

Chcę spłacić zaległości kogoś innego i potrzebuję dodatkowych informacji, co powinienem zrobić?
Jeśli chcesz uzyskać informacje o zaległościach innej osoby lub negocjować w czyimś imieniu, musisz otrzymać od tej osoby pełnomocnictwo, z którego wynika, że jesteś upoważniony do wyżej wymienionych czynności.