Fajnie jest wyjść z długów…
od tego trzeba zacząć.

Informacje na stronie internetowej Kvika bank hf. są publikowane zgodnie z najlepszą wiedzą banku Kvika. Kvika bank hf. nie gwarantuje poprawności informacji, niezależnie od tego, czy pochodzą one od banku, czy strony trzeciej. Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.