Fajnie jest wyjść z długów…
od tego trzeba zacząć.

Taryfa Skilum zgodna z regulaminem nr. 37/2009 w sprawie maksymalnej wysokości kosztów poboru z późniejszymi zmianami.