Fajnie jest wyjść z długów…
od tego trzeba zacząć.

LML

Prawnicy LML są partnerem Skilum w zakresie windykacji sądowej i świadczą kompleksowe usługi w tej dziedzinie. Windykacja sądowa polega na wszczęciu procedur windykacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykorzystaniu drogi prawnej do odzyskania należności. Prawnicy i pracownicy firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności i starają się świadczyć usługi w sposób rzetelny i ugodowy, mając na względzie potrzeby i wymagania wierzycieli.

Sprawy, w których windykacja polubowna nie odniosła skutku, są kierowane do prawników LML w celu wszczęcia windykacji sądowej.

Pracujemy w dni powszednie od 9 do 16.
Numer telefonu 595 9080
lml@lml.is

Strona internetowa prawników LML.
Prawnicy LML są nadzorowani przez islandzką izbę adwokacką, zwaną LMFÍ.